شرکت دانش پژوهان پایا از آغاز

او در سال 1354 پس از ده سال پژوهش اولین نمونه ژنراتور ac را ساخت و پس از تلاش و پژوهش فراوان در سال 1366 موفق به نمونه سازی اولین دستگاه تستر سیم‌پیچی در ایران شد و در سال ۱۳۶۷ اولین دستگاه آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی در کشور را به تولید رساند

مهم ترین اصل در شرکت دانش پژوهان پایا حمایت فراگیر و بلندمدت از مشتریان می باشد.اولین خریداران دستگاه های ما  پس از گذشت ۳۰ سال از زمان خرید تجهیزات همچنان از خدمات پشتیبانی شرکت بهره‌مند می گردند

امروز شرکت دانش پژوهان پایا پس از قریب به پنج دهه فعالیت پربار در عرصه علمی و صنعتی کشور ، همچنان پیشرو و نوآور به  امید سربلندی ایران سرافراز به مسیر خود ادامه می‌دهد